Kevätkokouksen päätökset

Salibandyseura Welhojen sääntömääräinen jäsenistön kevätkokous järjestettiin torstaina 25.4.2024.

Kokous päätti seuraavaa.


1. JÄSENYYDET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ JA YHTEISÖISSÄ

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Seura jatkaa Pohjois-Savon Liikunta ry:n, Suomen Salibandyliitto ry:n ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsenenä.

Valittiin edustajiksi yhdistyksen toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja, tai puheenjohtajan estyessä varapuheenjohtaja. Hallitus päättää muista edustajista.


2. JÄSEN-, KANNATTAJAJÄSEN- JA TOIMINTAMAKSUT KAUDELLE 2024-2025

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 • jäsenmaksu kilpapelaaja 55 euroa / toimintakausi
 • jäsenmaksu harrastepelaaja 55 euroa / toimintakausi
 • jäsenmaksu toimihenkilö 20 euroa / toimintakausi
 • toimintamaksu kilpapelaaja 165€ / toimintakausi
 • toimintamaksu harrastepelaaja 82,50€ / toimintakausi
 • yksityishenkilön kannattajajäsenmaksu 35 euroa / toimintakausi
 • yhteisön kannattajajäsenmaksu 500 euroa / toimintakausi

TAUSTAA:
Hallitus ei näe perusteita korottaa tai laskea seuran keräämiä maksuja. Nykyisen suuruiset maksut mahdollistavat nykymuotoisen toiminnan ja strategian mukaisten toimenpiteiden toteutuksen.
 
Näiden syiden vuoksi seuran hallitus esittää jäsen ja toimintamaksujen pitämistä ennallaan.


3.HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti:

 • hallituksen puheenjohtajan palkkio 1200 €/toimintakausi (100€/kk)
 • hallituksen jäsenen (mukaan lukien puheenjohtaja) kokouspalkkio 30€/kokous (max 360€/kausi)
 • hallituksen jäsenet voivat kieltäytyä palkkioista halutessaan.

4.KAUDEN 2024-2025 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimintasuunnitelman keskeisiä painopistealueita kaudella 2024/2025 ovat:

 1. Jäsen- ja harrastajamäärän kasvattaminen
 2. Viestinnän kehittäminen
 3. Yhteisöllisyyden vahvistaminen

5.HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksesta erovuorossa olivat Tuomas Pulliainen, Simo Leppänen sekä Tanja Kamaja-Miskala.

Hallituksen jäseninä jatkavat kaksivuotiskautensa mukaisesti:

 • Lauri Künnap (hallituskaudet 2023/2024 sekä 2024/2025)
 • Tarja Huovinen (hallituskaudet 2023/2024 sekä 2024/2025)
 • Toni Kristersson (hallituskaudet 2023/2024 sekä 2024/2025)

 Kokous valitsi seuraavalle kaksivuotiskaudelle uusina jäseninä:

 • Tanja Kamaja-Miskala (hallituskaudet 2024/2025 sekä 2025/2026) – asettui ehdolle uudelleen
 • Kiia-Maria Kuru (hallituskaudet 2024/2025 sekä 2025/2026)
 • Mikko Pulkkanen (hallituskaudet 2024/2025 sekä 2025/2026)
 • Mikael Turunen (hallituskaudet 2024/2025 sekä 2025/2026)

 Uusi hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sekä varapuheenjohtajan.


LISÄTIEDOT:

Panu Lappi
toiminnanjohtaja
050-5711338
panu.lappi@welhot.fi