Kevätkokouksen päätökset

Salibandyseura Welhojen sääntömääräinen jäsenistön kevätkokous järjestettiin torstaina 27.4.2023.

Kokous päätti seuraavaa.


1. JÄSENYYDET MUISSA JÄRJESTÖISSÄ JA YHTEISÖISSÄ

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Seura jatkaa Pohjois-Savon Liikunta ry:n, Suomen Salibandyliitto ry:n ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsenenä.

Valittiin edustajiksi yhdistyksen toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja, tai puheenjohtajan estyessä varapuheenjohtaja. Hallitus päättää muista edustajista.


2. JÄSEN-, KANNATTAJAJÄSEN- JA TOIMINTAMAKSUT KAUDELLE 2023-2024

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 • jäsenmaksu kilpapelaaja 55 euroa / toimintakausi
 • jäsenmaksu harrastepelaaja 55 euroa / toimintakausi
 • jäsenmaksu toimihenkilö 20 euroa / toimintakausi
 • toimintamaksu kilpapelaaja 165€ / toimintakausi
 • toimintamaksu harrastepelaaja 82,50€ / toimintakausi
 • yksityishenkilön kannattajajäsenmaksu 35 euroa / toimintakausi
 • yhteisön kannattajajäsenmaksu 500 euroa / toimintakausi

TAUSTAA:
Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa myös Welhojen kustannuksiin, mm. indeksikorotukset vuokraan ja päätoimisten palkkoihin.

Lisäksi seuran hallitus päätti olla jatkamatta toimiston kolmannen työntekijän määräaikaista työsopimusta ensi toimintakaudelle, syynä nimenomaan pandemia-aikana merkittävästi pienentyneen jäsenmäärän tuoma tulopuolen vähennys.

Lähitulevaisuudessa tavoitteenamme onkin kasvattaa toimiston työntekijämäärä takaisin kolmeen, ja tähän on hyvä varautua jo ennakolta. Lisäksi jäsenmäärän saaminen takaisin kasvu-uralle vaatii panostuksia viestintään ja Tule Mukaan toimintaan.

Näiden syiden vuoksi seuran hallitus esitti ja ennen kaikkea jäsenkokous päätti maltillisesta korotuksesta toimintamaksuun. Vuosi sitten toimintamaksua ei korotettu.

Jäsenmaksuihin ei tehty korotusta – ne säilyivät entisellään.


3.HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti:

 • hallituksen puheenjohtajan palkkio 1200 €/toimintakausi (100€/kk)
 • hallituksen jäsenen (mukaan lukien puheenjohtaja) kokouspalkkio 30€/kokous (max 360€/kausi)
 • hallituksen jäsenet voivat kieltäytyä palkkioista halutessaan.


TAUSTAA:

Kokous päätti seuran sääntöjen mukaisesti hallituksen palkkioista. Tulevalla kaudella puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 100 €/kk ja hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 30€/kokous (max 360€/toimintakausi). Varsinkin puheenjohtajaa tehtävä työllistää melko paljon ja säännöllisesti (kokousten valmistelu, edustustehtävät, nimenkirjoittaminen). Tehtävään on ollut viime vuosina haasteellista löytää tekijää.


4.KAUDEN 2023-2024 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimintasuunnitelman keskeisiä painopistealueita kaudella 2023/2024 ovat:

 1. Strategia 2023-2028 -prosessin viimeistely ja jalkauttaminen
 2. Tule Mukaan -toiminnan kehittäminen
 3. Viestinnän kehittäminen

5.HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksesta on eronnut toimintakauden aikana Marko Manninen.

Hallituksesta eroaa toimintakauden vaihtuessa Tiina Suhonen.

Hallituksesta erovuorossa olivat Lauri Künnap, Tarja Huovinen sekä Jani Liukkonen, joista Künnap ja Huovinen asettuivat ehdolle uudelleen.

Hallituksen jäseninä jatkavat kaksivuotiskautensa mukaisesti:

 • Tuomas Pulliainen (hallituskausi 2023/2024)
 • Simo Leppänen (hallituskausi 2023/2024)
 • Tanja Kamaja-Miskala (hallituskausi 2023/2024)

 Kokous valitsi seuraavalle kaksivuotiskaudelle uusina jäseninä:

 • Lauri Künnap (hallituskaudet 2023/2024 sekä 2024/2025)
 • Tarja Huovinen (hallituskaudet 2023/2024 sekä 2024/2025)
 • Toni Kristersson (hallituskaudet 2023/2024 sekä 2024/2025)

 Uusi hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen toukokuun aikana ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sekä varapuheenjohtajan.


LISÄTIEDOT:

Panu Lappi
toiminnanjohtaja
050-5711338
panu.lappi@welhot.fi

Tuomas Pulliainen
puheenjohtaja
tuomas.pulliainen@welhot.fi