Muutoksia seuran henkilöstössä

Seurassa kolme edelliskautta päätoimisena seuratyöntekijänä toimineen Simo Leppäsen määräaikainen työsuhde on päättynyt 30.4.2023. Leppänen ei jatka seuran päätoimisena työntekijänä. Leppänen jatkaa naisten edustusjoukkueen (F-liiga) päävalmentajana joukkuekohtaisella valmentajasopimuksella.

Welhot ei palkkaa tässä vaiheessa uutta henkilöä seuratyöntekijäksi. Leppäsen työtehtävät jaetaan toiminnanjohtajan sekä valmennuspäällikön kesken, jonka lisäksi osa tehtävistä ulkoistetaan. 

Päivitetyt toimenkuvat alla:


Toiminnanjohtaja Panu Lappi
(050-5711338, panu.lappi@welhot.fi)

seuratoiminnan ohjaaminen ja hallinnointi

 • seuran päivittäistoiminnan johtaminen
 • taloushallinto
 • henkilöstöhallinto
 • viestintä
 • kaupunki-, järjestö- ja yritysyhteistyön organisointi
 • toimihenkilöiden johtaminen ja kouluttaminen
 • vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdyttäminen
 • toimiston palvelut (sarjailmoittautumiset, edustusoikeusasiat jne.)
 • jäsenasiat (myClub)
 • F-liigajoukkueen johtaminen ja yhteyshenkilönä toimiminen
 • kotiottelutapahtumien suunnittelu ja organisointi
 • muiden tapahtumien suunnittelu ja organisointi
 • tet- ja työharjoittelujen sekä opinnäytetöiden yhteyshenkilö
 • seuratuotteet
 • seuran virallinen edustaja (nimenkirjoitusoikeus)
 • työntekijöiden hallinnollinen esimiesvastuu

Valmennuspäällikkö Mikko Tiihonen
(050-5486654, mikko.tiihonen@welhot.fi)

seuran urheilutoimintojen organisointi ja johtaminen

 • urheilutoiminnan suunnittelu ja johtaminen
 • joukkuetoiminnan organisointi
 • harraste- ja kerhoryhmien organisointi
 • ohjaajien ja valmentajien rekrytointi ja koulutus
 • salivuorojen organisointi
 • seuran sisäisten kurinpitoprosessien vastuuhenkilö
 • Junnuliiga-tapahtumien suunnittelu ja organisointi
 • muiden tapahtumien suunnittelu ja organisointi
 • päiväkoti- ja kouluvierailujen suunnittelu ja organisointi
 • Kuopion alueen urheiluakatemian lajivastaavan tehtävät
 • valmentajien/ohjaajien toiminnallinen esimiesvastuu

Ikäluokkavastaava Henri Niskanen
(050-5511428, henri.niskanen@welhot.fi)

ikäluokkien P19-P15 toiminnan johtaminen

 • ikäluokkien urheilutoiminnan suunnittelu ja johtaminen
 • ikäluokkien harjoitusvuorojen hallinnointi, sekä salilaskutusten oikeellisuuden tarkistaminen
 • ikäluokkien valmennusryhmien johtaminen, sekä osaamisen syventäminen.
 • ikäluokkien käytännön valmennustyöhön osallistuminen
 • ikäluokkien sisäisen viestinnän johtaminen
 • ikäluokkien ulkoinen viestintä: yhteydenpito liittoon, lähialueen seuroihin, valmentajiin
 • ikäluokkien sarjailmoittautumisten ja edustusoikeuksien koordinointi
 • seuran urheilutoiminnan suunnitteluun osallistuminen

Ikäluokkavastaava Tommi Paananen
(050-5511427, tommi.paananen@welhot.fi)

ikäluokkien P14-P11 toiminnan johtaminen

 • ikäluokkien urheilutoiminnan suunnittelu ja johtaminen
 • ikäluokkien harjoitusvuorojen hallinnointi, sekä salilaskutusten oikeellisuuden tarkistaminen
 • ikäluokkien valmennusryhmien johtaminen, sekä osaamisen syventäminen.
 • ikäluokkien käytännön valmennustyöhön osallistuminen
 • ikäluokkien sisäisen viestinnän johtaminen
 • ikäluokkien ulkoinen viestintä: yhteydenpito liittoon, lähialueen seuroihin, valmentajiin
 • ikäluokkien sarjailmoittautumisten ja edustusoikeuksien koordinointi
 • seuran urheilutoiminnan suunnitteluun osallistuminen

Työntekijöiden osallistuminen Salibandyliiton ja Welhojen valmennustoimintaan

Welhot tukee työnantajana työntekijän ammattitaidon kehittymistä

 1. mahdollistamalla työntekijän osallistumisen Salibandyliiton eri tehtäviin. Työntekijälle voidaan myöntää Salibandyliiton tehtävien hoidosta johtuviin poissaoloihin vuosilomaa, palkatonta vapaata tai ylityövapaata sillä edellytyksellä, että työntekijä on varmistanut etukäteen vastuullaan olevien työtehtävien hoitumisen myös poissaolonsa aikana.
 2. mahdollistamalla työntekijän osallistumisen muihin kuin työantajan määräämiin valmentaja- ja toimihenkilötehtäviin Welhoissa. Nämä työtehtävät eivät kerrytä työntekijälle työaikaa, eivätkä sisälly työntekijälle maksettavaan peruspalkkaan.