Tukea harrastamiseen


WELHOSYDÄN -TUKIRAHASTO

Salibandyseura Welhoilla on käytössä seuran sisäisen tukirahasto, josta jäsenet voivat hakea tarvittaessa tukea harrastamiseen. 

1.) Kuka/ketkä voi hakea tukea?
Tukea voivat hakea yhdistyksen jäsenmaksun suorittaneet jäsenet.

2.) Millaisiin kuluihin tukea myönnetään?
Tukea voi hakea harrastuksen peruskustannuksiin, esim. kerhoryhmän tai kilparyhmän pelaajakohtaiseen kausimaksuun. Tukea voi hakea myös kertaluonteisiin maksuihin, kuten turnauksiin, pelimatkoihin, leireihin ja varustehankintoihin.

3.) Millaista tukea on mahdollista hakea/saada?
Tukea voi hakea lähtökohtaisesti maksimissaan 250€ / harrastaja / pelikausi. Haettava summa tulee merkitä hakemukseen.

4.) Milloin tukea voi hakea?
Tukea voi hakea missä vaiheessa kautta (1.6.-30.5.) tahansa. Tukihakemuksia käsitellään hallituksen toimesta normaalin kokousrytmin mukaan (n. 1krt/kuukausi). Haettava/myönnetty tuki kohdennetaan aina tuleviin kuluihin.

5.) Miten tukea haetaan?
Tuen hakija tekee vapaamuotoisen hakemuksen, josta käy ilmi alla mainitut tiedot.

6.) Mitä tietoja & selvityksiä hakemuksessa tulee olla?
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee näkyä ainakin tukea tarvitsevan...

  • nimi
  • syntymäaika
  • joukkue/ryhmä
  • lyhyt selvitys hakijan/perheen taloudellisesta tilanteesta
  • selvitys mahdollisista avoimista joukkuemaksuista
  • haettava summa
  • anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema joukkueessa
  • sekä muut mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot


7.) Minne toimitan hakemuksen?
Hakemus (sekä asiaan liittyvät liitteet) voi toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen:
tukirahasto@welhot.fi

tai postitse seuraavin yhteystiedoin:
Salibandyseura Welhot ry / Panu Lappi
Haapaniementie 17
70620 Kuopio

8.) Hakemusten käsittely
Hallitus käsittelee ja arvioi hakemukset saapumisjärjestyksessä. Tukea jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti. Tukea voidaan myöntää olemassa olevien vähävaraisille osoitettujen varojen puitteissa. Tuki maksetaan AINA kokonaisuudessaan avustusta hakevan joukkueen tilille. Hakemuksen käsittelyn lopputuloksesta ilmoitetaan aina henkilökohtaisesti hakijalle.

LISÄTIEDOT:
tukirahasto@welhot.fi

MUITA TUKEA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA

SOS-Lapsikylä myöntää Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin.
https://www.unelmista.fi

Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.
Harrastustukea myönnetään lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä.
https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/evaita-elamalle-ohjelma/

Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. Teemme avullasi todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.
https://hopeyhdistys.fi/

Kuopion kaupungin sosiaalitoimen kautta voi myös hakea taloudellista tukea lapsen harrastusmaksuihin.
https://www.kuopio.fi/ehkaiseva-ja-taydentava-toimeentulotuki