Tukea harrastamiseen


WELHOSYDÄN -TUKIRAHASTO

Salibandyseura Welhoilla on käytössä seuran sisäinen tukirahasto, josta jäsenet voivat hakea tarvittaessa tukea harrastamiseen. Tukirahaston varat koostuvat säätiöiltä, yrityksiltä sekä yksityishenkilöiltä saaduista avustuksista.

1.) Kuka/ketkä voi hakea tukea?
Tukea voivat hakea yhdistyksen jäsenmaksun suorittaneet jäsenet.

2.) Millaisiin kuluihin tukea myönnetään?
Tukea voi hakea harrastuksen peruskustannuksiin, esim. kerhoryhmän tai kilparyhmän pelaajakohtaiseen kausimaksuun. Tukea voi hakea myös kertaluonteisiin maksuihin, kuten turnauksiin, pelimatkoihin, leireihin ja varustehankintoihin.

3.) Millaista tukea on mahdollista hakea/saada?
Tukea voi hakea maksimissaan 250€ / hakemus. Haettava summa tulee merkitä hakemukseen.

4.) Milloin tukea voi hakea?
Tukea voi hakea missä vaiheessa yhdistyksen tili- ja toimintakautta (1.5.-30.4.) tahansa. Tukihakemuksia käsitellään hallituksen toimesta normaalin kokousrytmin mukaan (n. 1krt/kuukausi).

5.) Miten tukea haetaan?
Tuen hakija tekee vapaamuotoisen hakemuksen, joka sisältää minimissään seuraavat tiedot:

 • nimi
 • syntymäaika
 • joukkue/ryhmä
 • lyhyt selvitys hakijan/perheen taloudellisesta tilanteesta
 • selvitys mahdollisista avoimista joukkuemaksuista
 • haettava summa
 • anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema joukkueessa
 • sekä muut mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot

Hakemus (sekä asiaan liittyvät liitteet) tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen:
tukirahasto@welhot.fi

6.) Hakemusten käsittely

Hallitus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. normaalin kokousrytmin mukaisesti.

Hakemuksen käsittelyn lopputuloksesta ilmoitetaan aina henkilökohtaisesti hakijalle.

7.) Avustusten myöntäminen ja maksaminen

Tukea myönnetään harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti.

Tukea voidaan myöntää tukirahastossa olemassa olevien varojen puitteissa.
Tukirahaston saldo 19.4.2024 = 1677,90€

Tuki maksetaan kokonaisuudessaan avustusta hakevan jäsenen joukkueen tilille


TIETOA TUKIRAHASTOSTA

Tukirahaston toiminnasta ja valvonnasta vastaa yhdistyksen hallitus, siten että hallituksen keskuudesta nimetty työryhmä käsittelee hakemukset, ja tekee päätösesityksen hallitukselle.

Hallituksen nimeämä Tukirahasto -työryhmä toimintakaudella 2023-2024:
Tuomas Pulliainen (pj), Toni Kristersson sekä Tarja Huovinen.

Tukirahastolla on käytössä oma erillinen pankkitili:

 • Nimi: Salibandyseura Welhot ry / Tukirahasto
 • Tilinumero: FI78 5600 0520 6209 00
 • Pankki: Osuuspankki (OKOYFIHH)

Tukirahastolla on yhdistyksen kirjanpidossa oma kustannuspaikka (T59). Kustannuspaikan valvonnasta vastaa hallitus.

Yhdistyksen ja tukirahaston kirjanpidosta vastaa Talouspalvelut TiMa Oy.

Yhdistyksen ja tukirahaston tilintarkastuksen suorittaa Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Oy.

MUITA TUKEA MYÖNTÄVIÄ TAHOJA

SOS-Lapsikylä myöntää Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin.
https://www.unelmista.fi

Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.
Harrastustukea myönnetään lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä.
https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/evaita-elamalle-ohjelma/

Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. Teemme avullasi todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.
https://hopeyhdistys.fi/

Kuopion kaupungin sosiaalitoimen kautta voi myös hakea taloudellista tukea lapsen harrastusmaksuihin.
https://www.kuopio.fi/ehkaiseva-ja-taydentava-toimeentulotuki