SALIBANDYSEURA WELHOT - TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Salibandyseura Welhot ry
Haapaniementie 17
70620 KUOPIO
Y-tunnus: 1087349-7
 
2 REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Panu Lappi
Salibandyseura Welhot ry
Haapaniementie 17, 70620 KUOPIO
panu.lappi@welhot.fi
+358505711338
 
3 REKISTERIN NIMI
Salibandyseura Welhot ry:n uutiskirjeen tilaajarekisteri
 
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Salibandyseura Welhot ry:n uutiskirjeen jakelu.
 
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää rekisteröidyn sähköpostiosoitteen.
 
6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin ja rekisterinpitäjälle toimitetuista tiedoista.
 
7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään Mailchimp-palvelussa. Mailchimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Mailchimp vastaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Henkilötietoja voidaan käsittelijän toimesta käsitellä myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, mutta käsittelijä on sitoutunut käsittelytoimissaan noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita tietojen siirroissa.
 
8 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA TIETOJEN POISTAMINEN
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
 
9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjä suojaa uutiskirjelistatilille pääsyn asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Sähköisesti ja mahdollisesti fyysisinä kopioina tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja tietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, joiden työnkuvaan kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. MailChimp huolehtii osaltaan, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä ja noudattaa omalta osaltaan salassapitovelvoitteita tietojen käsittelyssä.
 
10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.