Welhojen hallitus on päättänyt 15.2. kokouksessaan vakinaistaa ikäluokkavastaava toimintamallin sekä nykyisten ikäluokkavastaavien Henri Niskasen (yläkoulu) ja Tommi Paanasen (alakoulu) työsuhteet 1.5.2021 alkaen.

Päätöksen taustalla on kolme selkeää perustetta:

  1. ILV-toimenkuville on tunnistettu olevan seurassa jatkuva tarve.

  2. ILV-toiminnan on tunnistettu takaavan seuran valmennustoiminnan tasalaatuisuuden ja jatkuvuuden.

  3. ILV-työntekijän ja seuran näkökulmasta toimenkuvien vakinaistaminen nähdään mahdollisuutena pitkäjänteisen kehitystyön tekemiseen niin pelaajien kuin myös seurassa oman toimen ohella toimivien valmentajien ja muiden toimijoiden osalta.

ILV-toimintamallia pilotoitiin Welhoissa kaudella 2014-2015, jonka jälkeen sitä on toteutettu ja kehitetty yhteensä kuuden kauden ajan. Alkujaan toimintamalli oli käytössä ns. yläkoulu ikäluokissa (C1-D1 pojat) ja kaudella 2019-2020 toimintamalli laajennettiin myös ns. alakoulu ikäluokkiin (D2-E2 pojat). Toimintamallin piirissä on vuosittain n. 150-200 seuran pelaajaa.

Ikäluokkavastaavatoiminnan osalta seurassa on tehty keväällä 2020 toimintamallissa mukana olleiden ikäluokkien pelaajien huoltajille palautekysely. Kyselyn vastauksissa toimintamallin jatkoa kannatti 98 vastaajaa, kolme vastaajaa ei kannattanut toimintamallin jatkoa ja yhdellä vastaajalla ei ollut mielipidettä. Toimintamallissa mukana olleista joukkueiden toimihenkilöistä toimintamallin jatkoa kannatti 50 vastaajaa ja yhdellä vastaajalla ei ollut mielipidettä.


Mistä toimintamallissa on kyse?

ILV-toimintamallissa ikäluokkavastaava vastaa hänelle osoitettujen ikäluokkien valmennustoiminnan johtamisesta. Ikäluokkavastaavan tehtävänkuvaan kuuluvat valmennustoiminnan suunnittelu ja johtaminen, valmennusryhmien johtaminen, valmentajien osaamisen lisääminen, valmentajien tukeminen, sekä valmennettavien yksilöiden kehittäminen yhdessä muun valmennusryhmän kanssa. Tehtävänkuvaan liittyy myös jonkin verran ILV-toiminnassa mukana oleviin ikäluokkiin liittyvää hallinnollista työtä.

Kuuden toimintakauden aikana kerättyjen kokemusten ja palautteen perusteella ILV -toimintamallin tärkeimpinä hyötyinä on koettu:

  1. toiminnan laadun kehittyminen  (suunnitelmallisuus, sisältö, vaatimustaso) 

  2. ikäluokkien välisen yhteistyön laajeneminen

  3. mielekkään toiminnan mahdollistaminen eri taito- ja motivaatiotason omaaville pelaajille

Saadun palautteen perusteella ILV-toimintamallissa ei koeta olevan juurikaan haittoja. Toimintamallin kustannus (n. 30-40€ / kk / pelaaja) koettiin jonkinasteisena “haittana”, joskin kohtuullisena ja ennen kaikkea laadukkaan toiminnan mahdollistajana.

Seuran valmennuspäällikkö Mikko Tiihonen on tyytyväinen, että kuusi vuotta käytössä ollut toimintamalli saadaan vihdoin vakinaistettua:

“On todella hienoa että tämä päätös saatiin maaliin. Laadukkaan valmennustoiminnan takaaminen on yksi seuran päätehtävistä. Tällä toimintamallilla me pystymme pitämään kiinni laadusta ja kehittämään valmennustoimintaa pitkäjänteisesti. ”


Toimintamallin kehittämistä jatketaan - myös laajentaminen mahdollista

ILV-toimintamalli on kehittynyt vuosien varrella, kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan. Päättyvällä kaudella 2020-2021 toimintamallissa yläkoulun mukana olivat yhden kauden ajan myös B-pojat. Tulevalla kaudella 2021-2022 yläkoulun mukana on vastaavasti naisten edustusjoukkue. Naisten edustusjoukkueen liittyminen yläkoulun toimintamalliin on yhden kauden mittainen innovatiivinen pilottihanke. Hankkeen taustalla on kahdella edelliskaudella kerätyt positiiviset kokemukset ja synergiaedut naisten edustusjoukkueen ja C1/C2-poikien yhteistoiminnasta. Tulevalla kaudella vastaavaa yhteistoimintaa toteutetaan säännöllisesti kahdella viikoittaisella yhteisharjoituksella. Yhteistoiminta näiden joukkueiden välillä on mahdollista siksi, että joukkueet ja niiden pelaajat ovat pelillisesti lähellä toisiaan. Painopisteet harjoittelussa ovat näin ollen samoja. Pelaajille yhteistoiminta tarjoaa aiempaa monipuolisemman ja samalla kehittävämmän ympäristön. Lisäksi yhteistoiminta luo uudenlaisen mahdollisuuden myös seuran valmennuslinjan kehittämiseen. 

Pohdintaa seuran työntekijöiden ja hallituksen kesken on käyty myös siitä, olisiko ILV -toimintamallia mahdollista ja tarpeellista laajentaa edelleen, esimerkiksi F1-G1 poikien ikäluokkiin, jolloin toimintamalli olisi yhdenmukainen G1-C1 ikäluokissa. Tämä tarkoittaisi toteutuessaan kolmannen ikäluokkavastaavan palkkaamista. Pohdintaa on käyty myös vastaavan kaltaisen toimintamallin soveltamisesta tyttöjen pelaajapolun osalta. Näiden asioiden tarkastelua ja toimintojen kehittämistä jatketaan edelleen.LISÄTIEDOT

Mikko Tiihonen        
valmennuspäällikkö        
050 548 6654

Panu Lappi
toiminnanjohtaja
050 571 1338

Antero Nissinen
puheenjohtaja
044 285 6514


Jaa uutinen

Viimeisimmät uutiset