Seuran hallitus ja työntekijät ovat laatineet yhdessä kehittämissuunnitelman seuratoiminnan uudelleen organisoimiseksi. Kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu syksyn aikana erillisissä työpajoissa (3) sekä hallituksen säännöllisissä kokouksissa (2). Prosessissa on huomioitu myös seuran jäsenille ja toimihenkilöille tehdyn palautekyselyn tulokset.
 
Kehittämissuunnitelman painopistealueita ovat:

  1. seuran talouden turvaaminen

  2. seura- ja joukkue toiminnan vahvistaminen

Kehittämissuunnitelman lyhyen aikavälin tavoitteena on seuran jäsenmäärän kasvattaminen takaisin COVID-19 epidemiaa edeltävälle tasolle. Pidempiaikaisena tavoitteena on kestävän junioripolun rakentaminen.  Keskeisiä toimenpiteitä näille tavoitteille ovat TuleMukaan! -toiminnan järjestäminen, sekä junioritoiminnan laajentaminen P22-, P7- sekä T10-ikäluokkiin. Uusien peliryhmien perustamisen ja toteutumisen myötä poikien pelaajapolku mahdollistaisi kaudella 2022/2023 pelaamisen Salibandyliiton alaisissa juniorisarjoissa P7-P22 ikäluokkien pojille, ja T10-T16 ikäluokkien tytöille. T18- ja T21-ikäluokkien pelaajilla on mahdollisuus pelaamiseen naisten edustus- tai akatemiajoukkueissa oman kehitystasonsa ja kiinnostuksensa mukaisesti.


Kuva 1: Organisaatio-hahmotelma pelikaudelle 2022/2023
Kehittämissuunnitelman toteuttaminen vaatii myös henkilöstöresurssien uudelleen kohdentamista.

  • seuratyöntekijä Simo Leppäsen työpanoksesta kohdennetaan 75 % TuleMukaan! - sekä kerhotoiminnan järjestämiseen ja junioripolkua tukeviin tehtäviin, sekä 25 % naisten edustusjoukkueen valmennukseen,

  • ikäluokkavastaava Henri Niskanen vastaa jatkossa P22 / P17 / P16 / P15 -ikäluokkien toiminnasta.

  • ikäluokkavastaava Tommi Paananen vastaa jatkossa P14 / P13 / P12 / P11 -ikäluokkien toiminnasta.

  • valmennuspäällikkö Mikko Tiihonen työpanosta kohdennetaan muiden kuin edellä mainittujen ikäluokkien ja joukkueiden toiminnan tukemiseen.

​Toimenkuvamuutokset toteutetaan kevään 2022 aikana.

Seuran toiminnanjohtaja Panu Lappi avaa kehityssuunnitelmaa seuraavasti:
 
“Suunniteltujen toimenpiteiden tavoite on pyrkiä luomaan, turvaamaan ja kehittämään juniori-ikäisten pelaajien harrastusmahdollisuuksia seurassa.
 
Haluamme olla jatkossa entistä paremmin ja aktiivisemmin esillä siellä missä on potentiaalisia uusia harrastajia, ja varmistaa heille toimintaamme liittymiseen mahdollisimman matalan kynnyksen. Haluamme myös tukea jatkossa entistä paremmin uusia aloittavia ryhmiä, ja niissä toimivia toimijoita. Nämä toimenpiteet yhdistyvät TuleMukaan! -toiminnaksi, josta vastaa seuratyöntekijä Simo Leppänen.
 
Poikien pelaajapolun osalta toimintaa laajennetaan perustamalla P22-juniorijoukkue, joka sijoitetaan ns. “yläkoulu” -toimintamallin piiriin. Joukkueen toiminnasta vastaa ikäluokkavastaava Henri Niskanen. Tämän kehitystoimen taustalla ovat kokemukset siitä, että olemme aiemmin nostaneet hieman pakonkin edessä nuoria pelaajiamme miesten edustusjoukkueen kokoonpanoon aikaisessa vaiheessa. Tuo toimintatapa on syönyt vanhempien junioreiden joukkueiden toimintaedellytyksiä, ja lisännyt sitä kautta dropouttia. Hiljattain tehdyn pelaajakyselyn perusteella myös osa nuorista pelaajista ovat itse kokeneet kiirehtimisen aikuisten peleihin negatiivisesti. Haluamme tässä kohtaa oikaista tämän kierteen, ja tarjota jatkossa nuorille pelaajillemme mahdollisuuden pelata juniorisarjoissa pidempään.
 
Poikien pelaajapolkua muokataan samalla myös siten, että P14-ikäluokka siirretään ns. “yläkoulu” -toimintamallista “alakoulu” -toimintamallin piiriin, josta vastaa ikäluokkavastaava Tommi Paananen. Olemme tunnistaneet siirtymisen ala-asteelta yläasteelle olevan nuorille merkittävä muutos elämässä, ja kun tuohon samaan hetkeen ajoittuu iso muutos (siirtyminen seuran alakoulu -toimintamallista yläkoulu -toimintamalliin) myös harrastuksen parissa, edesauttaa se dropoutin syntymistä. Siirtämällä P14-ikäluokka alakoulu -toimintamallin piiriin, pyrimme säilyttämään pelaajalle toimintaympäristön harrastuksessa entisellään, ja pitämään näin pelaajat paremmin seuratoiminnassamme edelleen mukana.
 
Tyttö- ja naisjoukkueiden toimintaympäristö sekä kehitysvaihe ovat omanlaisiaan, ja eroavat poikien vastaavista merkittävästi. Tämän myötä myös prosessit ja kehittämissuunnitelmat tyttöjen osalta ovat ainakin tässä kohtaa erilaiset poikiin verrattuna. Vaikuttavia ja huomioitavia tekijöitä tämän hetken tyttötoiminnan osalta ovat T21- ja T18-ikäluokkien tyttöpelaajien rajallinen määrä seurassa, sekä Salibandyliiton T21- ja T18 sarjojen tilanne; tällä hetkellä näissä ikäluokissa on käytännössä tarjolla vain valtakunnalliset sarjat, joissa kulut nousevat todella suuriksi. Lähtökohtaisesti näiden ikäluokkien pelaajille onkin tällä hetkellä käytännöllisempää ja taloudellisempaa järjestää toimintaa ensisijaisesti naisten edustus- ja akatemiajoukkueissa. Toki edellytyksiä T21- ja/tai T18-sarjoihin osallistumiseksi arvioidaan aina kausikohtaisesti.
 
Naisten edustusjoukkueen päävalmentajana tällä kaudella toimivan ikäluokkavastaava Henri Niskasen vastuulle ensi kaudeksi on määritetty P22 / P17 / P16 / P15 -ikäluokkien toiminta, jonka myötä hän ei enää jatkossa toimi naisten edustusjoukkueen vastuuvalmentajana.  Vastuu naisten edustusjoukkueen valmentamisesta siirretään seuratyöntekijä Simo Leppäselle. Tällä tavoin kykenemme varmistamaan myös tyttöjen pelaajapolun kärjelle laadukkaan toimintaympäristön, olkoonkin että tämä tarkoittaa käytännön tasolla naisten edustusjoukkuetta, jossa yli puolet ovat T21- ja T18-ikäluokan pelaajia.
 
Simo Leppäsen työpanoksen siirtyessä miesten edustusjoukkueen päävalmentajan tehtävistä pääsääntöisesti junioritoimintaa tukeviin tehtäviin, sekä osittain naisten edustusjoukkueen valmennustehtäviin, tulee tällä olemaan luonnollisesti vaikutusta myös miesten edustus- ja akatemia -joukkueiden toimintoihin. Näiden osalta suunnittelutyö on tällä hetkellä edelleen kesken, ja tiedotamme niistä myöhemmin lisää. 
 
Kokonaisuudessaan kehityssuunnitelmaa ja sen sisältämiä muutoksia voidaan pitää merkittävinä. Ne ovat pitkän harkinnan tulos, jossa on huomioitu myös jäsentemme ääni. Toivomme, että tällä suunnitelmalla on toteutuessaan positiivisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia junioritoimintaamme, ja heijastuvat myöhemmässä vaiheessa myös positiivisesti edustusurheiluun.”

 
 
LISÄTIEDOT:
 
Panu Lappi
toiminnanjohtaja
050-5711338
panu.lappi@welhot.fi
 


Jaa uutinen

Viimeisimmät uutiset