Salibandyseura Welhot ry:n sääntömääräinen jäsenistön kevätkokous järjestettiin keskiviikkona 27.4.2022. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tanja-Kamaja Miskala, sihteerinä Panu Lappi, ja pöytäkirjan tarkastajina Jani Liukkonen sekä Lauri Künnap.

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 10 §:n määräämät asiat.

 • Kokouksessa vahvistettiin kauden 2022-2023 toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

 • Kauden 2022-2023 maksuiksi kokous päätti seuraavat:

  • jäsenmaksu kilpapelaaja 55 euroa

  • jäsenmaksu harrastepelaaja 55 euroa

  • jäsenmaksu toimihenkilö 20 euroa

  • kannatusjäsenmaksu (yksityishenkilö) 30 euroa

  • kannatusjäsenmaksu (yritys) 500 euroa

  • toimintamaksu kilpapelaaja 65 euroa (kahdesti kaudessa)

  • toimintamaksu harrastepelaaja 65 euroa (kerran kaudessa).

  • Kokous päätti lisäksi sisaralennuksesta; sisaralennus myönnetään jäsenmaksusta; sisaralennus on 20 euroa toisesta lapsesta alkaen.

 • Tilintarkastajaksi kokous valitsi Juha Tissari Oy, tilintarkastusyhteisön, minkä nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Tissari, KHT, JHT.

 • Kokous päätti seuran jatkavan Pohjois-Savon Liikunta ry:n, Suomen Salibandyliitto ry:n ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäseninä. Yhdistystä edustaa toiminnanjohtaja sekä puheenjohtaja (hänen estyessään varapuheenjohtaja). Lisäksi hallitukselle myönnettiin päätäntävalta päättää muista edustajista.

 • Puheenjohtaja Antero Nissinen erosi tehtävästään kokouksen päivämäärällä. Uudeksi puheenjohtajaksi ei asettunut ketään ehdolle, joten kokous ei kyennyt valitsemaan uuttaa puheenjohtajaa. Hallitus aloittaa toimenpiteet asian ratkaisemiseksi.

 • Hallituksen kokoonpanoa täydennettiin jäsenten osalta; uusina jäseninä hallitukseen valittiin Tarja Huovinen sekä Tanja Kamaja-Miskala. Toimintakautensa mukaisesti hallituksen jäseninä jatkavat Jani Liukkonen, Lauri Künnap, Marko Manninen, Tuomas Pulliainen, Tiina Suhonen sekä Simo Leppänen.

 • Kokouksessa ei ollut käsiteltävänä muita asioita.

--
LISÄTIEDOT:
Panu Lappi / SB Welhot ry
toiminnanjohtaja
050-5711338
panu.lappi@welhot.fi


Jaa uutinen

Viimeisimmät uutiset