Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Welhoille alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), jäljempänä rahoituslaki, 8 §:n nojalla tukea 81 900 euroa työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvään kehittämishankkeeseen. Tukeen kohdentuu vuoden 2020 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta.

Myönnetty tuki kohdennetaan ”Tuetaan toisiamme Welhosydän” -kehityshankkeeseen. Hanke on alkanut 01.05.2020 ja sille on myönnetty jatkoaikaa 31.12.2020 asti.

Hankkeen tavoitteet:

 • Ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja edistää yleistä hyvinvointia kohderyhmään kuuluvilla nuorilla tukemalla heidän jatkamistaan mukana seuratoiminnassa. Ns. ”Pidä kiinni toiminta”.

 • Kehittää seuratoimintaa muiden kuin suoraan pelaamiseen liittyvien tehtävien osalta. Ns. ”Tee näkyväksi ja tarjoa”

 • Luoda uusia toimintamuotoja pelaamiseen ja seuratoimintaan liittyen. Ns. ”uudet liittymäpinnat”.

Hankkeen loppuajalle 2.11.-31.12.2020 haetaan kolmea hanketyöntekijää seuraavasti:

HANKETYÖNTEKIJÄ 1 (KOKOAIKAINEN)

Haemme joukkoomme kokoaikaista (40h/vko) hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.11.2020-31.12.2020. Palkkaukseen kohdentuu Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston tukea.

Hanketyöntekijän (tehtävä 1) toimenkuvaan kuuluvat seuraavanlaiset työtehtävät:

 • Digitaalisen sisällön tuottaminen: valokuvat ja videot seuran toiminnasta, ihmisistä ja tapahtumista

 • Valokuvien muokkaus ja videoiden editointi

 • Kuvapankin tuottaminen

 • Yhteistyö muiden hanketyöntekijöiden kanssa       

Toivomme hakijalta (tehtävä 1):

 • Valokuvaus- ja videokuvaustaitoja

 • Kuvien ja videoiden editointitaitoja

 • Aktiivista ja omatoimista työskentelyotetta

Tehtävä sisältää ilta- ja viikonlopputöitä. 
Palkka 2 500 € / kk.

HANKETYÖNTEKIJÄ 2 JA 3 (OSA-AIKAINEN)

Haemme joukkoomme kahta osa-aikaista (20h/vko) hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.11.2020-31.12.2020. Palkkaukseen kohdentuu Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston tukea.

Hanketyöntekijän (tehtävä 2) toimenkuvaan kuuluvat seuraavanlaiset työtehtävät:

 • Viestintä- ja tiedotustehtävät

 • Viestintäsuunnitelman laatiminen

 • Digitaalisen sisällön tuottamisessa avustaminen (esim. kuvat ja videot)

 • Yhteistyö muiden hanketyöntekijöiden kanssa

Toivomme hakijalta (tehtävä 2):

 • Viestintäosaamista

 • Sujuvaa tekstin tuottamista

 • Valokuvaus- ja videokuvaustaitoja

 • Aktiivista ja omatoimista työskentelyotetta

Tehtävä sisältää ilta- ja viikonlopputöitä.
Palkka 1 250 € / kk.

Hanketyöntekijän (tehtävä 3) toimenkuvaan kuuluvat seuraavanlaiset työtehtävät:

 • Koko seurayhteisön eri toimijoiden yhteydenpidon työkalujen kehittäminen (esim. uutiskirje)

 • Verkkosivujen sisällöntuotanto

 • Muut avustavat tehtävät

Toivomme hakijalta (tehtävä 3):

 • Tietoteknisiä perustaitoja (tietokoneen ja internetin käyttötaidot)

 • Kykyä omaksua uusien järjestelmien käyttöä

 • Aktiivista ja omatoimista työskentelyotetta

Palkka 1 250 € / kk.
----------------------------------------------------------------------

Tarjoamme työntekijöille:

 • Mahdollisuuden olla mukana rakentamassa ja kehittämässä yhtä Suomen suurinta salibandyseuraa

 • Tiiviin ja viihtyisän työyhteisön, jossa pääset kehittämään itseäsi päivittäin

Hakemukset

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen panu.lappi@welhot.fi.
Kerro viestissä mihin työtehtävään (tehtävä 1, 2 vai 3) hakemuksesi kohdistuu. 

Haastatteluja järjestetään viikosta 43 alkaen. Tehtävät täytetään heti sopivien hakijoiden löytyessä.

Edellytämme valittavilta henkilöiltä nuhteetonta taustaa, joka voidaan lain sallimissa puitteissa selvittää ennen työn aloitusta.

Lisätiedot:

Panu Lappi / SB Welhot ry
toiminnanjohtaja
050-5711338
panu.lappi@welhot.fi


Jaa uutinen