Welhoissa käynnistettiin toukokuussa Tuetaan toisiamme Welhosydän – kehityshanke, johon seura sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) sekä Etelä-Savon ELY-keskukselta. Hankkeeseen on myönnetty lisäaikaa vuoden 2020 loppuun asti. Hankkeen tuli alun perin päättyä saman vuoden lokakuussa.

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, lisätä osallisuutta ja näin edistää hyvinvointia tarjoamalla monipuolista toimintaa. Hankkeessa on tähän mennessä esimerkiksi testattu ja otettu käyttöön valikoima etätyökaluja, tehty palautekyselyitä, luotu havainnoivia pelaaja- ja toimihenkilöpolkuja, laadittu toimihenkilöiden tehtäviin suunnattuja oppaita ja rekrytoitu uusia toimihenkilöitä. Lisäksi hankkeessa on esimerkiksi suunniteltu uutta ryhmämuotoista toimintaa ja osallistutettu opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita mukaan toimintaan.

Loppuvuodeksi Welhot on palkanneet hanketyöntekijöiksi kaksi täysipäiväistä ja kaksi puolipäiväistä työntekijää. Täysipäiväisenä jatkaa kesäkuusta lähtien hankkeessa mukana ollut Erik Rönkä. Toisena täysipäiväisenä aloittaa kuvaamiseen ja editointiin erikoistunut Olli Litmanen. Puolipäiväisinä työntekijöinä mukaan tulevat Patrik Luukkonen ja Sanna Pesonen.

Hankkeen loppuaikana tavoitteena on jalkauttaa jo tehtyjä oppaita ja malleja ja näillä helpottaa seurassa toimivien ja uusina mukaan tulevien arkea. Tavoitteena on myös tehdä videoita seuran toiminnasta ja tuoda esille, kuinka Welhoista löytyy paikka jokaiselle. Tarkoitus on mahdollistaa jo mukana oleville monipuolinen toiminta seurayhteisön parissa sekä tarjota uusille jäsenille mahdollisuus tulla seuran toimintaan mukaan matalalla kynnyksellä. Jokaisen toivotaan löytävän mahdollisimman helposti mielekästä tekemistä Welhojen parissa.


Jaa uutinen

Viimeisimmät uutiset