Welhojen kehityshanke tähtää syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn


Welhot käynnistivät toukokuussa Tuetaan toisiamme Welhosydän -kehityshankkeen, johon seura sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä Etelä-Savon ELY-keskukselta. Nyt hankkeeseen on palkattu kaksi täysipäiväistä hanketyöntekijää, Erik Rönkä ja Lotta Uotila, jotka ovat aloittaneet työskentelyn. Hanke työllistää myös kaksi puolipäiväistä työntekijää Tommi Paanasen sekä Henri Niskasen. Hankkeesta ja sen tavoitteista on kirjoitettu myös aiemmassa tiedotteessa: Welhojen kehityshankkeelle tukea Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Euroopan sosiaarahastolta.

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, lisätä osallisuutta ja näin edistää hyvinvointia tarjoamalla monipuolista toimintaa. Syntyvät tuotokset tukevat muun muassa toimijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä osaamisen kehittämistä. Suunnitelmana on luoda muun muassa testattu ja toimiva digi- ja etätyökalujen valikoima koko seurayhteisön käyttöön, muotoiltuja polkuja eri seuratoimijoille, erilaisia koulutusmateriaaleja ja oppaita, toimintamalleja vapaaehtoisten saamiseksi mukaan sekä toiminnan tapoja, joilla tavoitetaan uusia kohderyhmiä seuran pariin. Tarkoitus on mahdollistaa jo mukana oleville monipuolinen toiminta seurayhteisön parissa sekä tarjota uusille jäsenille mahdollisuus tulla seuran toimintaan mukaan matalalla kynnyksellä. Jokaisen toivotaan löytävän mahdollisimman helposti mielekästä tekemistä Welhojen parissa.

Hankkeen aikana luodut toimintatavat ja työkalut jäävät Welhojen käyttöön hankkeen päättymisen jälkeenkin. Kesän aikana hanketyöntekijät kartoittavat seuran toimintaa ja nykyisiä toimenkuvia sekä suunnittelevat uusia toiminnan tapoja. Syksyn aikana näitä toimintatapoja testataan ja parhaat menetelmät jäävät seuran käyttöön. Lisäksi hankkeen aikana tuotetaan erilaisia seuratoimintaa kuvaavia malleja helpottamaan mukaantuloa sekä koulutusmateriaaleja eri toimijoiden tueksi.

Hanketyöntekijät Erik Rönkä ja Lotta Uotila ovat aloittaneet työskentelyn hyvillä mielin. Rönkä on luonnontieteiden kandidaatti ja opiskelee Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittelytieteitä. Rönkä toivoo, että hankkeen myötä entistä enemmän ihmisiä pääsee mukaan seuratoimintaan, harrastamaan ja kasvattamaan verkostojaan hienossa yhteisössä:

“On hienoa päästä työskentelemään tärkeän aiheen parissa sekä hyödyntämään muun muassa urheilujohtamisen ja tietojenkäsittelytieteen opintojani käytännössä.”

Uotila on vastavalmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri ja odottaa innolla tulevia kuukausia hankkeen parissa sekä siitä syntyviä konkreettisia tuloksia:

“Työssä pääsee näkemään jo melko lyhyen ajan sisällä, miten ideat muuttuvat toimenpiteiksi ja tuloksiksi. Toivon, että hankkeessa syntyvät työkalut ja mallit vievät seuratoimintaa eteenpäin vielä pitkään tulevaisuudessakin. Vastavalmistuneena olen tyytyväinen päästessäni tekemään merkityksellistä ja arvokasta työtä.”

Lisätietoja:
info@welhot.fi


Jaa uutinen

Viimeisimmät uutiset