Welhojen kehityshankkeelle tukea Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Euroopan sosiaalirahastolta


Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Welhoille alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), jäljempänä rahoituslaki, 8 §:n nojalla tukea 81.900 euroa työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvään kehittämishankkeeseen. Tukeen kohdentuu vuoden 2020 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta.

Myönnetty tuki kohdennetaan ”Tuetaan toisiamme Welhosydän” -kehityshankkeeseen. Hanke toteutetaan 01.05.2020 - 31.10.2020 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja edistää yleistä hyvinvointia kohderyhmään kuuluvilla nuorilla tukemalla heidän jatkamistaan mukana seuratoiminnassa. Ns. ”Pidä kiinni toiminta”.
  2. Kehittää seuratoimintaa muiden kuin suoraan pelaamiseen liittyvien tehtävien osalta. Ns. ”Tee näkyväksi ja tarjoa”
  3. Luoda uusia toimintamuotoja pelaamiseen ja seuratoimintaan liittyen. Ns. ”uudet liittymäpinnat”.

Seuran puheenjohtaja Antero Nissinen on tyytyväinen hankerahan kautta avautuvasta seuratoiminnan kehittämisen mahdollisuudesta: 

“Tässä poikkeustilanteessa toiminnan ylläpitäminen ja määrätietoinen kehittäminen ovat erityisen tärkeitä asioita. Näemme, että perusasiat kuten liikkuminen, säännöllinen rytmi ja tunne yhteisöön kuulumisesta ovat asioita, joilla on merkitystä ja näitä asioista haluamme tässä ajassa olla tukemassa ja edistämässä. Väistämättä tämä vaatii mm. digitaalisten ja etäyhteyksien käyttämistä ja niiden kehittämistä. Tämän hankkeen kautta keskiössä ovat seuran piirissä olevat toimijat ja heidän tukemisensa, seuratoiminnan moninaiset tehtävät sekä pelaamisen ja seuratoiminnan muotojen kehittäminen. Hankeraha mahdollistaa seuran toiminnan kehittämistä vastaamaan tätä poikkeustilannetta, mutta luo myös hyvää pohjaa tulevaisuuteen.”

 

    


Jaa uutinen

Viimeisimmät uutiset